Warunki świadczenia usług Wozo Sourcing

Witamy w Wozo Sourcing! Niniejsze Warunki świadczenia usług („Warunki”) regulują korzystanie z witryny internetowej Wozo Sourcing, usług, produktów i aplikacji (łącznie zwanych „Usługami”). Uzyskując dostęp do naszych Usług lub korzystając z nich, wyrażasz zgodę na przestrzeganie niniejszych Warunków i naszej Polityki prywatności. Przeczytaj je uważnie.

Korzystanie z naszych usług

Musisz przestrzegać wszelkich zasad udostępnionych Ci w ramach Usług. Nie nadużywaj naszych Usług. Na przykład nie ingeruj w nasze Usługi ani nie próbuj uzyskać do nich dostępu przy użyciu metody innej niż interfejs i instrukcje, które zapewniamy.

Korzystanie z naszych Usług nie daje Ci żadnych praw własności intelektualnej do naszych Usług ani treści, do których uzyskujesz dostęp. Nie możesz wykorzystywać treści z naszych Usług, chyba że uzyskasz pozwolenie od ich właściciela lub nie jest to w inny sposób dozwolone przez prawo.

W naszych Usługach wyświetlana jest treść, która nie jest własnością Wozo Sourcing. Za treść tę odpowiada wyłącznie podmiot, który ją udostępnia.

Twoje konto zaopatrzeniowe Wozo

Aby móc korzystać z niektórych naszych Usług, możesz potrzebować konta Wozo Sourcing. Jesteś odpowiedzialny za działania, które mają miejsce na Twoim koncie Wozo Sourcing lub za jego pośrednictwem. Staraj się nie używać ponownie hasła do konta Wozo Sourcing w aplikacjach innych firm.

Ochrona prywatności i praw autorskich

Polityka prywatności Wozo Sourcing wyjaśnia, w jaki sposób traktujemy Twoje dane osobowe i chronimy Twoją prywatność podczas korzystania z naszych Usług. Korzystając z naszych Usług, zgadzasz się, że Wozo Sourcing może wykorzystywać takie dane zgodnie z naszą polityką prywatności.

Modyfikowanie i kończenie naszych Usług

Stale zmieniamy i udoskonalamy nasze Usługi. Możemy dodawać lub usuwać funkcjonalności lub funkcje, a także możemy zawiesić lub całkowicie zakończyć Usługę.

Wozo Sourcing może również w dowolnym momencie zaprzestać świadczenia Ci Usług lub dodać lub utworzyć nowe ograniczenia w zakresie naszych Usług.

Nasze gwarancje i zastrzeżenia

Świadczymy nasze Usługi, stosując uzasadniony z handlowego punktu widzenia poziom umiejętności i staranności, i mamy nadzieję, że korzystanie z nich będzie dla Ciebie przyjemnością. Są jednak pewne rzeczy, których nie obiecujemy w odniesieniu do naszych Usług.

Odpowiedzialność za nasze Usługi

Jeśli jest to dozwolone przez prawo, Wozo Sourcing oraz dostawcy i dystrybutorzy Wozo Sourcing nie będą ponosić odpowiedzialności za utracone zyski, przychody lub dane, straty finansowe lub szkody pośrednie, specjalne, wynikowe, przykładowe lub karne.

Biznesowe zastosowania naszych Usług

Jeśli korzystasz z naszych Usług w imieniu firmy, firma ta akceptuje niniejsze warunki. Będzie nieszkodliwy i zabezpieczy firmę Wozo Sourcing oraz jej spółki stowarzyszone, członków zarządu, agentów i pracowników z odpowiedzialności za wszelkie roszczenia, pozwy lub działania wynikające lub związane z korzystaniem z Usług lub naruszeniem niniejszych warunków, w tym wszelką odpowiedzialnością lub wydatkami wynikającymi z roszczeń, straty, odszkodowania, pozwy, wyroki, koszty postępowania sądowego i honoraria adwokackie.

O tych Warunkach

Możemy modyfikować niniejsze warunki lub wszelkie dodatkowe warunki mające zastosowanie do Usługi, na przykład w celu odzwierciedlenia zmian w prawie lub zmian w naszych Usługach. Należy regularnie sprawdzać warunki. Powiadomienie o zmianach niniejszych warunków zamieścimy na tej stronie. Jeżeli nie wyrażasz zgody na zmodyfikowane warunki Usługi, powinieneś zaprzestać korzystania z tej Usługi.

pl_PLPolski
Przewiń na górę