Câu hỏi thường gặp

Câu Hỏi Thường Gặp Về Nhập Hàng Từ Trung Quốc

Tổng quan về quản lý chuỗi cung ứng

1. Quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là quản lý dòng hàng hóa và dịch vụ. Nó có nghĩa là quản lý toàn bộ quá trình tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ. Điều này bao gồm việc thu thập nguyên liệu và giao sản phẩm cuối cùng cho khách hàng.

SCM nhằm mục đích tăng hiệu quả, giảm chi phí và đảm bảo chất lượng cũng như sự hài lòng của khách hàng. Điều này có nghĩa là sắp xếp và hợp nhất các nhiệm vụ trong công ty cũng như với các đối tác bên ngoài như nhà cung cấp và nhà bán lẻ.

Các thành phần chính của SCM bao gồm mua hàng, sản xuất, quản lý hàng tồn kho, vận chuyển và dịch vụ khách hàng. Quản lý chuỗi cung ứng tốt là rất quan trọng đối với các công ty. Nó giúp họ dự đoán nhu cầu, thích ứng với những thay đổi của thị trường, giảm chi phí và nâng cao dịch vụ khách hàng. Điều này mang lại cho họ lợi thế cạnh tranh trên thị trường.

2. Định nghĩa dễ hiểu nhất về quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Quản lý chuỗi cung ứng (SCM) là sự phối hợp của tất cả các quy trình liên quan đến sản xuất và giao hàng cho người tiêu dùng, nhằm nâng cao hiệu quả và giảm chi phí.

3. Sự khác biệt giữa chuỗi cung ứng và hậu cần là gì?

Logistics tập trung vào vận chuyển và lưu trữ hàng hóa, trong khi chuỗi cung ứng bao gồm toàn bộ quá trình từ tìm nguồn cung ứng nguyên liệu đến giao sản phẩm cho người tiêu dùng, bao gồm cả hậu cần là một trong những thành phần chính của nó.

4. Mục tiêu của quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Mục tiêu của quản lý chuỗi cung ứng là hợp lý hóa và tối ưu hóa dòng hàng hóa, thông tin và tài chính từ việc thu mua nguyên liệu thô đến phân phối thành phẩm cho người tiêu dùng cuối cùng. Quá trình này nhằm mục đích nâng cao hiệu quả, giảm chi phí, nâng cao chất lượng sản phẩm và sự hài lòng của khách hàng, đồng thời tăng khả năng cạnh tranh và lợi nhuận cho các doanh nghiệp tham gia chuỗi cung ứng.

5. Tại sao chuỗi cung ứng lại quan trọng, có ví dụ?

Quản lý chuỗi cung ứng rất quan trọng vì nó ảnh hưởng trực tiếp đến hiệu quả của công ty và sự hài lòng của khách hàng.

Ví dụ, chuỗi cung ứng được quản lý tốt đảm bảo rằng nhà bán lẻ có đúng sản phẩm trong kho khi khách hàng muốn mua, giảm thời gian chờ đợi và cải thiện trải nghiệm mua sắm.

Chuỗi cung ứng và hậu cần toàn cầu

1. Chuỗi cung ứng toàn cầu là gì?

Chuỗi cung ứng toàn cầu đề cập đến mạng lưới các hoạt động liên quan đến thiết kế, sản xuất, phân phối và phục vụ các sản phẩm hoặc dịch vụ trên nhiều quốc gia và khu vực.

Nó bao gồm việc lập kế hoạch và quản lý tất cả các quy trình chuyển nguyên liệu thô thành thành phẩm và cuối cùng đến người tiêu dùng cuối cùng, xuyên biên giới quốc tế.

Loại chuỗi cung ứng này bao gồm sự phối hợp và hợp tác giữa các nhà cung cấp, nhà sản xuất, nhà cung cấp dịch vụ hậu cần và nhà bán lẻ trên toàn thế giới, nhằm tối ưu hóa hiệu quả và giảm thiểu chi phí trong khi điều hướng sự phức tạp của các môi trường pháp lý, văn hóa và động lực thị trường khác nhau.

2. Quản lý chuỗi cung ứng và Logistics là gì?

Quản lý chuỗi cung ứng và hậu cần (LSCM) liên quan đến việc giám sát việc di chuyển, lưu trữ và xử lý hàng hóa và dịch vụ từ nguồn gốc đến tiêu dùng một cách hiệu quả và hiệu quả.

Nó nhằm mục đích quản lý toàn bộ vòng đời của sản phẩm, bao gồm thu mua nguyên liệu thô, sản xuất, phân phối đến người dùng cuối và thậm chí trả lại hoặc tái chế.

Logistics đặc biệt tập trung vào các khía cạnh vận chuyển và lưu kho, đảm bảo hàng hóa được giao đúng lúc, đúng địa điểm, đúng số lượng và điều kiện cũng như theo cách tiết kiệm chi phí nhất.

Quản lý chuỗi cung ứng bao gồm phạm vi rộng hơn, tích hợp hậu cần với các hoạt động khác như mua sắm, sản xuất và dịch vụ khách hàng để nâng cao chuỗi giá trị tổng thể, giảm chi phí và cải thiện sự hài lòng của khách hàng.

3. Chuỗi cung ứng và Logistics là gì?

Chuỗi cung ứng bao gồm toàn bộ quá trình sản xuất và bán hàng hóa, từ tìm nguồn cung ứng nguyên liệu đến giao thành phẩm cho người tiêu dùng. Logistics, một phần của chuỗi cung ứng, tập trung đặc biệt vào việc vận chuyển và lưu trữ những hàng hóa này một cách hiệu quả.

4. Sự khác biệt giữa chuỗi cung ứng và hậu cần là gì?

hậu cần tập trung vào việc di chuyển và lưu trữ hàng hóa, trong khi chuỗi cung ứng bao gồm toàn bộ quá trình từ tìm nguồn nguyên liệu đến giao sản phẩm đến người tiêu dùng, bao gồm cả hậu cần.

Các thành phần và giai đoạn chính của chuỗi cung ứng

1. Bốn giai đoạn của chuỗi cung ứng là gì?

Bốn giai đoạn của chuỗi cung ứng thường bao gồm:

 1. Tạp vụ: Giai đoạn này liên quan đến việc tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô và các thành phần cần thiết để sản xuất hàng hóa hoặc dịch vụ. Nó bao gồm việc lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán hợp đồng và mua hàng.

 2. Sản xuất: Ở giai đoạn này, nguyên liệu thô được chuyển thành thành phẩm thông qua quá trình sản xuất. Nó bao gồm các khía cạnh như lập kế hoạch, lắp ráp, kiểm soát chất lượng và đóng gói.

 3. Phân bổ: Sau khi hàng hóa được sản xuất, chúng cần được giao cho người bán lẻ hoặc người tiêu dùng. Giai đoạn này liên quan đến việc lưu kho, thực hiện đơn hàng, vận chuyển và hậu cần để đưa sản phẩm đến điểm đến cuối cùng một cách hiệu quả.

 4. Trở lại: Giai đoạn cuối cùng thường bị bỏ qua này liên quan đến việc trả lại các sản phẩm bị lỗi hoặc không mong muốn. Nó liên quan đến việc quản lý hậu cần ngược để đảm bảo rằng việc trả lại được xử lý suôn sẻ, có thể bao gồm việc tân trang, tái chế, bán lại hoặc thải bỏ sản phẩm.

2. 7 yếu tố chính của quản lý chuỗi cung ứng là gì?

7 yếu tố chính của quản lý chuỗi cung ứng là:

 1. Lập kế hoạch: Chiến lược quản lý nguồn lực để đáp ứng nhu cầu khách hàng.
 2. Thông tin: Chia sẻ dữ liệu quan trọng trong chuỗi cung ứng.
 3. Nguồn: Lựa chọn nhà cung cấp và quản lý việc mua sắm nguyên vật liệu.
 4. Hàng tồn kho: Kiểm soát tồn kho nguyên liệu thô, sản phẩm dở dang và thành phẩm.
 5. Sản xuất: Quản lý việc chuyển đổi nguyên vật liệu thành thành phẩm.
 6. Vị trí: Quyết định nơi đặt cơ sở sản xuất và bảo quản.
 7. Vận tải: Vận chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp tới khách hàng.

3. Ba dòng chính của chuỗi cung ứng là gì?

Ba luồng chính của chuỗi cung ứng là:

 1. Dòng sản phẩm: Điều này liên quan đến việc di chuyển hàng hóa từ nhà cung cấp đến khách hàng, cũng như xử lý hàng trả lại của khách hàng và nhu cầu dịch vụ.

 2. Luồng thông tin: Điều này bao gồm việc truyền đơn đặt hàng, cập nhật về trạng thái giao hàng và truyền đạt dự báo nhu cầu cũng như mức tồn kho giữa nhà cung cấp và khách hàng.

 3. Dòng tài chính: Điều này bao gồm lịch thanh toán, điều khoản tín dụng, lô hàng và các thỏa thuận về quyền sở hữu.

Những luồng này rất quan trọng để quản lý và điều phối hiệu quả các hoạt động của chuỗi cung ứng, đảm bảo rằng sản phẩm được phân phối hiệu quả, thông tin được chia sẻ chính xác và các giao dịch tài chính được tiến hành suôn sẻ.

4. Ba phần chính của chuỗi cung ứng là gì?

Ba phần chính của chuỗi cung ứng là:

 1. Cung cấp: Tìm nguồn cung ứng nguyên vật liệu và linh kiện.
 2. Chế tạo: Biến những nguyên liệu đó thành thành phẩm.
 3. Phân bổ: Đưa sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Những bộ phận này đảm bảo dòng nguyên liệu và sản phẩm trôi chảy từ nhà cung cấp đến khách hàng.

5. Bốn yếu tố quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng là gì?

Bốn yếu tố quan trọng của quản lý chuỗi cung ứng là:

 1. Hội nhập: Điều phối các hoạt động trong toàn bộ chuỗi cung ứng để đảm bảo hoạt động và liên lạc thông suốt.

 2. Phối hợp: Điều chỉnh nỗ lực giữa các bên liên quan khác nhau như nhà cung cấp, nhà sản xuất và nhà phân phối để tối ưu hóa hiệu suất.

 3. Hiển thị: Có quyền truy cập thời gian thực vào thông tin trên toàn chuỗi cung ứng để đưa ra quyết định tốt hơn.

 4. Sự hợp tác: Hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng để chia sẻ nguồn lực và thông tin, nâng cao hiệu quả và khả năng cạnh tranh.

6. Các phần chính của chuỗi cung ứng là gì?

Các phần chính của chuỗi cung ứng là cung ứng, sản xuất và phân phối, bao gồm tìm nguồn cung ứng nguyên liệu thô, sản xuất hàng hóa và giao hàng cho khách hàng.

Hậu cần bên thứ ba (3PL)

1. 3PL trong Chuỗi Cung ứng là gì?

Trong chuỗi cung ứng, 3PL đề cập đến Dịch vụ hậu cần bên thứ ba, bao gồm việc thuê ngoài dịch vụ hậu cần và phân phối cho các nhà cung cấp bên thứ ba chuyên biệt để tối ưu hóa hoạt động và giảm chi phí.

Ví dụ về chuỗi cung ứng và hiệu suất

1. McDonald's có phải là một chuỗi cung ứng không?

Đúng vậy, McDonald's hoạt động như một chuỗi cung ứng vì nó liên quan đến việc tìm nguồn nguyên liệu thô, sản xuất các sản phẩm thực phẩm và phân phối chúng đến nhiều cửa hàng khác nhau để bán cho khách hàng.

2. Amazon có phải là một chuỗi cung ứng không?

Đúng vậy, Amazon hoạt động như một chuỗi cung ứng bằng cách tìm nguồn cung ứng sản phẩm từ các nhà cung cấp, lưu trữ chúng trong kho và giao chúng cho khách hàng thông qua mạng lưới hậu cần rộng khắp của mình.

3. Công ty nào có chuỗi cung ứng tốt nhất?

Việc xác định công ty có chuỗi cung ứng tốt nhất phụ thuộc vào nhiều yếu tố và quan điểm khác nhau, nhưng một số công ty thường được coi là có khả năng quản lý chuỗi cung ứng mạnh mẽ bao gồm AmazonQuả táo, Và Walmart.

Giới thiệu về dịch vụ tìm nguồn cung ứng

1) Dịch vụ được cung cấp

1. Bạn cung cấp những dịch vụ gì với tư cách là đại lý tìm nguồn cung ứng?

Với tư cách là đại lý tìm nguồn cung ứng, tôi cung cấp các dịch vụ như xác định nhà cung cấp, đàm phán giá cả, kiểm soát chất lượng, mua sắm mẫu, quản lý đơn hàng, hỗ trợ hậu cần, liên lạc truyền thông và nghiên cứu thị trường để hợp lý hóa quy trình tìm nguồn cung ứng cho khách hàng.

3. Công ty Đại lý Tìm nguồn cung ứng có thể hỗ trợ các yêu cầu về bao bì và nhãn hiệu không?

Có, với tư cách là một công ty tìm nguồn cung ứng, chúng tôi chắc chắn có thể hỗ trợ phát triển sản phẩm theo yêu cầu. Vai trò của chúng tôi liên quan đến việc tìm kiếm nhà cung cấp phù hợp về nguyên liệu và linh kiện cần thiết cho sản phẩm của bạn. Chúng tôi có kết nối với các nhà sản xuất có thể sản xuất sản phẩm theo thông số kỹ thuật của bạn.

Ngoài ra, chúng tôi có thể giúp đàm phán giá cả và quản lý hậu cần để đảm bảo quá trình sản xuất và giao hàng diễn ra suôn sẻ. Tuy nhiên, mức độ hỗ trợ của chúng tôi có thể khác nhau tùy thuộc vào chuyên môn của chúng tôi và mức độ phức tạp của dự án.

4. Công ty Đại lý tìm nguồn cung ứng có thể hỗ trợ hậu cần cho các triển lãm và triển lãm thương mại không?

Có, với tư cách là một công ty đại lý tìm nguồn cung ứng, chúng tôi có thể cung cấp hỗ trợ hậu cần cho các triển lãm và triển lãm thương mại.

Hỗ trợ này có thể bao gồm việc điều phối việc vận chuyển sản phẩm và tài liệu trưng bày đến và đi từ địa điểm tổ chức sự kiện, quản lý thủ tục thông quan nếu triển lãm được tổ chức trên phạm vi quốc tế, sắp xếp việc lưu trữ tài liệu trước và sau sự kiện cũng như giám sát việc thiết lập và tháo dỡ các gian hàng trưng bày.

Chúng tôi cũng có thể hỗ trợ điều phối mọi tài liệu và giấy phép cần thiết để vận chuyển hàng hóa đến địa điểm triển lãm. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo rằng việc tham gia của bạn vào các triển lãm và triển lãm thương mại được diễn ra liền mạch và thành công.

5. Công ty Đại lý Tìm nguồn cung ứng có thể hỗ trợ các giải pháp quản lý hàng tồn kho và kho bãi không?

Có, với tư cách là một công ty đại lý tìm nguồn cung ứng, chúng tôi có thể hỗ trợ các giải pháp quản lý hàng tồn kho và kho bãi. Chúng tôi có thể giúp bạn tối ưu hóa mức tồn kho bằng cách cung cấp thông tin chuyên sâu về dự báo nhu cầu, điểm đặt hàng lại và tỷ lệ luân chuyển hàng tồn kho.

Ngoài ra, chúng tôi có thể sắp xếp kho bãi để lưu trữ sản phẩm của bạn một cách hiệu quả, cho dù đó là lưu trữ ngắn hạn cho các lô hàng sắp tới hay lưu trữ dài hạn cho hàng tồn kho theo mùa.

Các dịch vụ của chúng tôi cũng có thể bao gồm hệ thống quản lý và theo dõi hàng tồn kho để giám sát mức tồn kho và hợp lý hóa quy trình thực hiện.

Bằng cách tận dụng chuyên môn của chúng tôi về quản lý hàng tồn kho và lưu kho, chúng tôi mong muốn giúp bạn giảm thiểu chi phí, giảm tình trạng tồn kho và cải thiện hiệu quả hoạt động tổng thể.

6. Bạn có thể hỗ trợ các vấn đề hỗ trợ sau bán hàng và dịch vụ khách hàng không?

Có, chúng tôi có thể trợ giúp về các vấn đề hỗ trợ sau bán hàng và dịch vụ khách hàng. Chúng tôi sẽ hỗ trợ giải quyết các thắc mắc của khách hàng, giải quyết khiếu nại và cung cấp trợ giúp kỹ thuật nếu cần. Mục tiêu của chúng tôi là đảm bảo khách hàng của bạn hài lòng ngay cả sau khi họ đã mua hàng.

7. Bạn có thể trợ giúp về việc ra mắt sản phẩm và chiến lược thâm nhập thị trường không?

Có, chúng tôi có thể trợ giúp về việc ra mắt sản phẩm và chiến lược thâm nhập thị trường. Chúng tôi có thể cung cấp hướng dẫn về cách xác định thị trường mục tiêu, hiểu sở thích của người tiêu dùng và phát triển các chiến lược tiếp thị hiệu quả.

Ngoài ra, chúng tôi có thể hỗ trợ điều phối việc ra mắt sản phẩm, tổ chức các sự kiện khuyến mãi và thiết lập các kênh phân phối. Mục tiêu của chúng tôi là hỗ trợ bạn thâm nhập thành công vào các thị trường mới và đảm bảo sản phẩm của bạn có khởi đầu thuận lợi.

2) Quản lý nhà cung cấp và kiểm soát chất lượng

1. Quy trình xác định và kiểm tra nhà cung cấp của bạn là gì?

Việc xác định và kiểm tra các nhà cung cấp bao gồm một số bước để đảm bảo họ đáp ứng nhu cầu và tiêu chuẩn của chúng tôi.

Đầu tiên, chúng tôi nghiên cứu các nhà cung cấp tiềm năng để thu thập thông tin về sản phẩm, dịch vụ và danh tiếng của họ.

Sau đó, chúng tôi đánh giá năng lực của họ bằng cách kiểm tra kinh nghiệm, sự ổn định tài chính và đánh giá của khách hàng. Chúng tôi cũng đánh giá khả năng cung cấp sản phẩm chất lượng cao đúng thời hạn của họ bằng cách yêu cầu mẫu hoặc tiến hành thăm quan địa điểm.

Cuối cùng, chúng tôi thương lượng các điều khoản và điều kiện, bao gồm giá cả, lịch giao hàng và dịch vụ sau bán hàng, để thiết lập mối quan hệ đối tác đáng tin cậy và có lợi.

Quá trình lựa chọn cẩn thận này giúp chúng tôi duy trì chất lượng và độ tin cậy trong chuỗi cung ứng của mình.

2. Làm thế nào để bạn đảm bảo chất lượng của sản phẩm có nguồn gốc?

Để đảm bảo chất lượng sản phẩm, chúng tôi lựa chọn kỹ lưỡng những nhà cung cấp uy tín và kiểm tra mẫu sản phẩm trước khi mua. Chúng tôi theo dõi phản hồi của khách hàng và thường xuyên ghé thăm các cơ sở của nhà cung cấp để đảm bảo họ đáp ứng các tiêu chuẩn của chúng tôi. Nếu sản phẩm không đáp ứng yêu cầu chất lượng của chúng tôi, chúng tôi sẽ làm việc với nhà cung cấp để cải thiện hoặc tìm sản phẩm mới.

3. Bạn xử lý việc kiểm tra và kiểm soát chất lượng như thế nào?

Để kiểm soát và kiểm tra chất lượng, chúng tôi tuân theo một quy trình chi tiết.

Đầu tiên, chúng tôi đặt ra các tiêu chuẩn chất lượng rõ ràng cho tất cả các sản phẩm.

Sau đó, chúng tôi kiểm tra sản phẩm ở các giai đoạn khác nhau: trước khi sản xuất, trong quá trình sản xuất và trước khi vận chuyển.

Điều này giúp chúng tôi phát hiện sớm mọi vấn đề. Chúng tôi sử dụng cả đội ngũ của mình và đôi khi là các thanh tra viên bên ngoài để kiểm tra khách quan.

Nếu phát hiện bất kỳ vấn đề nào, chúng tôi sẽ làm việc với nhà cung cấp để khắc phục trước khi sản phẩm được gửi cho chúng tôi. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo rằng chỉ những sản phẩm chất lượng cao mới đến được với khách hàng.

4. Làm thế nào để bạn đảm bảo rằng sản phẩm tuân thủ các tiêu chuẩn an toàn và quy định?

Chúng tôi đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và quy định bằng cách làm việc với các nhà cung cấp có hồ sơ tuân thủ tốt, tiến hành kiểm tra và thử nghiệm mẫu sản phẩm. Chúng tôi cũng yêu cầu chứng nhận tuân thủ và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng để giữ cho sản phẩm của chúng tôi an toàn và đạt tiêu chuẩn.

5. Làm thế nào để bạn duy trì mối quan hệ với các nhà cung cấp để hợp tác lâu dài?

Để duy trì mối quan hệ lâu dài với các nhà cung cấp, chúng tôi tập trung vào giao tiếp cởi mở và tôn trọng lẫn nhau.

Chúng tôi thường xuyên gặp gỡ các nhà cung cấp để thảo luận về hiệu suất, giải quyết mọi vấn đề và cùng nhau khám phá các cách để cải thiện. Chúng tôi cũng đảm bảo thanh toán công bằng và nhanh chóng cho các dịch vụ của họ.

Bằng cách hợp tác chặt chẽ trong việc giải quyết vấn đề và đưa ra phản hồi, chúng ta tạo dựng được niềm tin. Ngoài ra, chúng tôi tìm kiếm cơ hội để hỗ trợ sự phát triển của họ, chẳng hạn như các dự án phát triển chung. Cách tiếp cận này giúp chúng tôi tạo ra mối quan hệ đối tác bền chặt có lợi cho cả hai bên.

3) Hậu cần và tuân thủ

1. Bạn quản lý hoạt động hậu cần và vận chuyển sản phẩm như thế nào?

Chúng tôi đảm bảo sản phẩm đáp ứng các tiêu chuẩn về an toàn và quy định bằng cách làm việc với các nhà cung cấp có hồ sơ tuân thủ tốt, tiến hành kiểm tra và thử nghiệm mẫu sản phẩm. Chúng tôi cũng yêu cầu chứng nhận tuân thủ và giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng để giữ cho sản phẩm của chúng tôi an toàn và đạt tiêu chuẩn.

2. Bạn có thể trợ giúp về các quy định và tuân thủ xuất nhập khẩu không?

Để xử lý và tuân thủ các quy định xuất/nhập khẩu, hãy tập trung vào việc tìm hiểu các quy tắc dành cho sản phẩm cụ thể của bạn và các quốc gia có liên quan. Đảm bảo bạn có tất cả các tài liệu cần thiết như hóa đơn và giấy phép. Luôn cập nhật các hiệp định thương mại có thể ảnh hưởng đến chi phí của bạn. Kiểm tra thường xuyên có thể giúp bạn tuân thủ. Bạn cũng nên nhận lời khuyên từ các chuyên gia, chẳng hạn như người môi giới hải quan, đặc biệt đối với những tình huống phức tạp. Cách tiếp cận này giúp tránh bị chậm trễ và bị phạt, đảm bảo giao dịch của bạn diễn ra suôn sẻ.

3. Bạn xử lý các giao dịch thanh toán và tài chính với nhà cung cấp như thế nào?

Chúng tôi đồng ý trước về các điều khoản thanh toán với nhà cung cấp và sử dụng các phương thức an toàn như chuyển khoản điện tử cho các giao dịch. Chúng tôi thường xuyên kiểm tra các khoản thanh toán để tránh sai sót và giữ liên lạc tốt với các nhà cung cấp về các vấn đề tài chính. Bằng cách này, chúng tôi đảm bảo thanh toán an toàn và đúng hạn, xây dựng mối quan hệ bền chặt với các nhà cung cấp của chúng tôi.

4. Bạn có thể hỗ trợ tư vấn về thuế quan và thuế quan không?

Để quản lý thuế quan và thuế hải quan, hãy bắt đầu bằng cách tìm mã HS chính xác cho sản phẩm của bạn để hiểu mức thuế suất áp dụng. Kiểm tra xem có Hiệp định Thương mại Tự do nào có thể giảm chi phí của bạn hay không. Tính toán tổng số thuế để ước tính chi phí của bạn. Đảm bảo lô hàng của bạn đáp ứng tất cả các quy định nhập khẩu để tránh các vấn đề. Đối với những tình huống phức tạp, bạn nên tham khảo ý kiến của nhà môi giới hải quan hoặc chuyên gia thương mại để có được lời khuyên chuyên môn.

5. Bạn thực hiện những biện pháp nào để đảm bảo giao hàng kịp thời và tránh sự chậm trễ?

Để đảm bảo giao hàng kịp thời và tránh sự chậm trễ, chúng tôi lên kế hoạch cẩn thận và duy trì liên lạc tốt với tất cả các đối tác. Chúng tôi chọn các nhà cung cấp dịch vụ vận chuyển và hậu cần đáng tin cậy và theo dõi lô hàng của mình một cách chặt chẽ. Chúng tôi cũng dành thời gian đệm trong lịch trình của mình để phòng trường hợp có sự chậm trễ ngoài dự kiến và giữ liên lạc thường xuyên với các nhà cung cấp để giải quyết mọi vấn đề một cách nhanh chóng. Bằng cách thực hiện những điều này, chúng tôi mong muốn đảm bảo rằng sản phẩm của chúng tôi đến đúng hẹn.

viTiếng Việt
Cuộn lên trên cùng